de Christenvrouw - december 2017

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR decembernummer 2017 “De Christenvrouw”

 

Over enkele weken zullen we het Kerstfeest weer vieren.

 

Het is alsof Christus zegt:

Laten wij een ruilovereenkomst aangaan,

Ik geef jou, geef jij Mij.

Ik krijg van jou de dood,

Ontvang jij van Mij het leven.

Ik heb van jou het lichaam ontvangen,

Om daarin voor jou te sterven.

Ontvang jij van Mij de levendmakende Geest,

Om daardoor met Mij te leven.

Tenslotte: Ik ben gestorven voor jou;

Leef jij door Mij.

                                     (Augustinus)

 

Ontmoetingsdag 10 oktober 2017

Op 10 oktober waren we met ruim 130 leden en belangstellenden bij elkaar op onze Ontmoetingsdag in Amersfoort. We kijken met dankbaarheid terug op deze prachtige dag met vele ontmoetingen.

’s Morgens hebben we geboeid geluisterd naar Els Florijn, die ons vertelde hoe haar nieuwste boek ‘Rode papaver’ tot stand gekomen is. Daarnaast vertelde zij op persoonlijke wijze hoe zij door te schrijven de levensvragen die op haar afkomen, verwerkt. Vooral het lijden komt in haar boeken steeds naar voren. ‘Wij zijn te beperkt om het hele antwoord te bevatten’ en ‘Alles wat ik lijd, lijdt Hij met mij mee’ waren twee waardevolle opmerkingen die zij ons meegaf. Tijdens het middagprogramma vertelde ds. W.M. de Bruijn ons over het leven en werk van Vincent van Gogh. Was hij schilder-evangelist of was hij evangelist-schilder? Vincent van Gogh heeft geleden aan het leven. Hij verwerkte de levensvragen door te schilderen. Ook op deze dag hebben we weer genoten van het zingen met elkaar en van het pianospel en de zang van Marieke Koppejan-Houtman. De collecte was bestemd voor de Stichting Kinderhulp Roemenië te Moerkapelle en bracht €512,70 op. Dit bedrag is speciaal bestemd voor de kinderkampen, die deze stichting organiseert. Wanneer u de lezingen (nogmaals) wilt beluisteren, kunt u terecht op onze website. Ook foto’s en een verslag van deze dag zijn hier te vinden.

 

Oktobermail

Alle afdelingen hebben de jaarlijkse oktobermail weer ontvangen. Naast de formulieren, voor zover deze nog van toepassing zijn, heeft u ook de kerstliturgie en de paasliturgie ontvangen. Het thema van de Kerstliturgie 2017 is ‘Gezegend Hij Die komt’ en is gemaakt door Margreet van Oostrum en Edith Stam. De Paasliturgie 2018 werd gemaakt door Gerda van Leeuwen en Maartje Bac en heeft de titel ‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’.

Het is de bedoeling dat in maart 2018 het adresboekje en de sprekerslijst nog eenmaal naar de afdelingen verstuurd worden. Wilt u wijzigingen of correcties bijtijds doorgeven aan het secretariaat?

 

Algemene Ledenvergadering 13 maart 2018

De morgenbijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering zal een overwegend huishoudelijk karakter hebben. Naast de presentatie van de jaarverslagen zal er afscheid genomen van onze redactieleden Anne Remmers en Nely Hofman. De rest van het ochtendprogramma zal verzorgd worden door verhalenvertelster Willemien Hilbrink.

Ook op de Ontmoetingsdag 2015 was zij onze gast en wist zij ons te boeien met haar verhaal. Het middagprogramma is op het moment van schrijven nog niet bekend. In het maartnummer, dat tevens het laatste nummer van ons blad is dat zal verschijnen, hopen we u hierover meer te vertellen. We nodigen u hartelijk uit om deze laatste Algemene Ledenvergadering op D.V. 13 maart 2018 te bezoeken! Laten we op een waardige manier afscheid van elkaar nemen, waarbij de dankbaarheid voor al het goede dat God ons met en in elkaar geschonken heeft, de boventoon zal voeren.

 

Promotiemateriaal

We hebben nog steeds promotieartikelen in voorraad, die u kunt bekijken op onze website

www.dechristenvrouw.nl. Voor vragen en bestellingen kunt u terecht bij Margreet van Oostrum. Op de laatste pagina van dit blad vindt u haar adresgegevens. I.v.m. de opheffing van onze vereniging op 13 maart 2018 geldt wel OP = OP.

 

Afdelingen

Afdeling Epe heeft ons moeten berichten dat zij in december 2017 de laatste bijeenkomst als afdeling zullen hebben. Ook voor deze afdeling bleek het helaas niet mogelijk om hun activiteiten voort te zetten. Wij danken bestuur en leden voor hun betrokkenheid en inzet in de achterliggende jaren en wensen hen de nabijheid toe van God, Die belooft: ‘Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten’ (Hebr. 13:5b).

 

Jaarprogramma’s nieuwe seizoen

We zijn blij dat 24 van de 35 afdelingen hun jaarprogramma inmiddels op de site hebben laten plaatsen. Hoewel het verenigingsseizoen al even bezig is, is het voor de overige 11 afdelingen niet te laat om hun programma alsnog door te geven. U kunt het programma mailen (of per post opsturen) naar de secretaresse.

 

Bestuur heeft bezocht:

-Symposium in Putten t.g.v. het 65 jarig bestaan van de Hervormde vrouwenbond. ‘Geloofsbeleving in de generaties’ was het thema  van deze bijeenkomst.

-Bondsdag van de Hervormde vrouwenbond op 21 september in Barneveld.

Het thema van deze dag was: ‘Verzoening door het bloed van het Lam’.

-Bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond op 5 oktober in Lunteren. Het thema was: ‘Zonder strijd geen overwinning’.

-Netwerkbijeenkomst Platform Zorg voor Leven op 13 oktober te Veenendaal: ‘Hoe gaan we om met (on)voltooid leven?’

-Bondsdag van vier mannenverenigingen in Putten op 28 oktober. Deze dag had ‘500 jaar Reformatie’ als thema.                          

 

Sprekerslijst

-Wijziging: Ds. J. Noordam is verhuisd. Zijn nieuwe adres is: Prinses Irenelaan 14, 4255 VK  Nieuwendijk (NB), tel.nr. 0183-402155/ 0653 495340.

-Aanvulling: Marion Lutke. Zij geeft lezingen over verschillende onderwerpen. Haar passie is om mensen aan te moedigen weer voluit te (gaan) leven zoals God dat bedoeld heeft.

Lutke Consulting Coaching en Training

Tel. 0653 678250

Verdere gegevens vindt u op de site www.lutkecct.nl

 

 

Tenslotte

De geschiedenis staat vol van mensen die god wilden worden, maar kent slechts één voorbeeld van God die mens werd’ (Visje)

Hoe is het mogelijk?!

 

Namens het landelijk bestuur een gezegend Kerstfeest toegewenst,

Ineke Brugmans, secr.