de Christenvrouw - september 2016

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

Waardevol leven

Het thema van dit blad isis: ‘Waardevol leven’. Je kunt je afvragen waardoor de waarde van iets bepaald wordt? Wat voor de één waardevol is, blijkt voor de ander soms juist waardeloos te zijn. Wat door de één zorgvuldig bewaard wordt, zal door de ander allang van de hand gedaan zijn. Het lijkt er dus op dat de waarde van iets o.a. bepaald wordt door wie de eigenaar is. Is dat ook niet van toepassing op het leven? Niet wij bepalen wanneer een leven al of niet waardevol is, maar de Eigenaar van het leven bepaalt dat. Of, zoals een spreuk zegt: ‘Onze waarde hangt niet af van wat we doen, maar van de liefde die Hij voor ons heeft’. Niet hoe wij zelf of anderen naar ons leven kijken, maar hoe God in Christus naar ons kijkt, bepaalt onze waarde. Laat dat als een bemoediging meegaan het nieuwe verenigingsseizoen in!

 

Week van het leven

Graag vragen we uw aandacht voor het volgende:

Het Platform Zorg voor Leven is druk bezig met de voorbereidingen voor een landelijke ‘Week van het leven’, die van 6 t/m 13 november gehouden zal worden. De bedoeling is om in deze week met allerlei acties naar buiten te komen waar het gaat om de waarde van en de zorg voor het ongeboren leven. Binnenkort zal een website gereed zijn, waar de agenda met activiteiten voor deze week zichtbaar zal zijn. Op het moment van schrijven zijn nog geen nadere bijzonderheden bekend over dit waardevolle initiatief. Daarom vragen we u de media in de gaten te houden. Bij dit initiatief zijn onder andere de NPV, VBOK, RMU, Siriz, Schreeuw om Leven, de ChristenUnie en de SGP betrokken.

Uiteraard ondersteunen wij als christenvrouwen dit initiatief van harte!

 

 

Bij het nieuwe seizoen

-       Wanneer een nieuw verenigingsseizoen begint, is er door de afdelingsbesturen al veel ‘voorwerk’ verricht. Ongetwijfeld heeft iedereen zijn best weer gedaan om een mooi jaarprogramma op te stellen. We vinden het fijn als u ook dit jaar uw jaarprogramma met ons wilt delen door het op onze site te (laten) plaatsen. Vorig jaar konden voor het eerst alle(!) programma’s worden bekeken. U kunt uw jaarprogramma rechtstreeks doorgeven aan de webmaster, of digitaal ( secretaresse@christenvrouw.nl ) of per post (Moerdijkstraat 7, 2751 BG Moerkapelle) naar het secretariaat sturen. Zullen we ook dit jaar weer voor 100 % gaan? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

-       Hoewel de jaarprogramma’s op de website te vinden zijn, blijft er toch ook altijd vraag naar een ‘papieren’ versie. Wilt u daarom ook wat programma’s meenemen naar de Ontmoetingsdag?

-       Wij houden het adresbestand van de afdelingsbesturen graag up-to-date. We vragen u, wanneer de gegevens van presidente, secretaresse of penningmeesteresse van uw afdeling wijzigen, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan het secretariaat van het landelijk bestuur.

 

 

Landelijk bestuur

Al meerdere malen hebben wij als landelijk bestuur onze zorgen met u gedeeld, zowel in ons blad als op de landelijke dagen. In ons bestuur hebben we nog steeds te maken met bestaande en aanstaande vacatures. Al langere tijd zijn wij hier zeer intensief mee bezig geweest. Desondanks lijkt de kans dat wij binnen nu en maximaal anderhalf jaar vijf (!) nieuwe bestuursleden vinden vrijwel nihil. Daarom zijn wij unaniem van mening dat er nu nog maar één optie overblijft:

Het opheffen van onze landelijke vereniging.

U zult begrijpen dat dit geen lichtvaardig genomen besluit is, maar we zien op dit moment geen andere mogelijkheden meer. Over het exacte tijdstip en de stappen die we daartoe moeten nemen, beraden we ons nog. We zullen u daarover t.z.t. informeren. Overigens betekent dit niet dat daardoor ook de plaatselijke afdelingen opgeheven moeten worden. Elke afdeling kan zelfstandig verder gaan. Ook over de gevolgen, die opheffing van de landelijke vereniging voor de plaatselijke afdelingen heeft, informeren wij u nog.

Ondertussen mag u van ons dezelfde betrokkenheid en inzet verwachten, die u van ons gewend bent. In ons blad zullen we u zoveel mogelijk op de hoogte houden.

 

Contributie

Nog niet alle afdelingen hebben de contributie aan de landelijke vereniging overgemaakt. Willen de penningmeesteressen dit zo spoedig mogelijk doen?

Het zou fijn zijn als we dit jaar geen herinneringsbrieven hoeven te sturen.

 

Oktobermap

De oktobermap zal evenals vorig jaar digitaal verstuurd worden naar alle afdelingsbesturen. De paasliturgie ontvangt u begin januari van ons.

 

Ontmoetingsdag 11 oktober 2016

Wij nodigen u hartelijk uit voor de Ontmoetingsdag, die dit jaar op D.V. 11 oktober 2016 gehouden zal worden, zoals gebruikelijk in ‘De Bron’, Vogelplein 1, Amersfoort. Voor het morgenprogramma hebben we ds. W.C. Polinder uit Kamperveen bereid gevonden voor ons te spreken over: ‘Als mijn (klein)kinderen andere wegen gaan.’ ’s Middags is ds. Theo Hop uit Hillegom onze gast. Hij zal ons iets vertellen over ‘Orthodoxe kerkmuziek’. Ds. Hop is een groot liefhebber en kenner van de Russische en Oekraïense kerkmuziek. Hij laat ons deze indrukwekkende muziek horen en geeft er uitleg bij. In de middagpauze heeft u volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en de stands te bezoeken. Bij stichting ‘Goeie Hoop’, die een kindertehuis vlakbij Kaapstad heeft, kunt u leuke, eigentijdse dingetjes kopen. ‘Kadobos’ is aanwezig met houten speelgoed, dat zij verkopen voor een project in Guatemala. Bij mevr. Henny Doldersum van stichting ‘Vietnam Nederland’ kunt u weer terecht voor mooie sjaals. Verder is mevr. Lenie de Jong aanwezig met kerstkaarten en bij onze eigen stand is promotiemateriaal te koop. De opbrengst van de collecte op deze dag is bestemd voor stichting ‘Goeie hoop’. Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar en om 10.30 uur beginnen we met ons programma. In de middagpauze wordt voor koffie, thee en soep gezorgd; een lunchpakket graag zelf meenemen.

We zien uit naar uw komst!

 

Algemene Ledenvergadering 14 maart 2017

De algemene ledenvergadering willen we houden op D.V. dinsdag 14 maart 2017

Het programma is nog in voorbereiding. Noteert u de datum alvast in uw agenda?!

 

Afdelingen

Afdeling Stadskanaal viert deze maand haar 25 jarig jubileum. Op deze plaats feliciteren wij hen hiermee van harte. Wij wensen bestuur en leden op 12 oktober een vreugdevolle viering toe en nog vele jaren onder Gods zegen!

 

Regiobijeenkomst

Graag brengen wij de themamorgen, die op D.V. woensdag 7 september 2016 in Moerkapelle wordt gehouden onder uw aandacht. Ds. René v. Loon zal spreken over ‘Gods tempo en ons tempo’. De ochtend begint om 9.30 uur en vanaf 9.00 uur is er koffie en thee. De themaochtend wordt gehouden in Dorpshuis ‘Op Moer’, Raadhuisstraat 40, 2751 AW Moerkapelle.

 

Sprekerslijst

Toevoegen aan de sprekerslijst:

VBOK,

Arnhemseweg 23,

3811 NN  Amersfoort.

info@vbok.nl

Informatie vindt u op hun website www.vbok.nl

Voor een spreekbeurt over deze stichting kunt u ook contact opnemen met:

Dhr. A. Alderliesten, tel 06 50731275.

 

460 AA RIJ

Tenslotte……….

Wij wensen al onze lezers een gezegend winterseizoen toe!

Vooral op landelijk niveau zullen grote veranderingen plaatsvinden, maar…..

 

‘Gisteren is voorbij,

morgen moet nog komen,

vandaag zorgt God’.

 

 

Een hartelijke groet,

namens het bestuur,

Ineke Brugmans, secr.