de Christenvrouw - juni 2016

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

Dit stukje wil ik beginnen met een gedeelte van een lied dat zingt over de liefde en trouw van God.

Dag aan dag, op elk moment,
maakt God Zijn trouw aan ons bekend.
Hij is de God van het verbond,
die Jezus naar de aarde zond.

Die voor ons uit de hemel kwam,
droeg onze zonden als een Lam.
Nam ons kruis, de spot en hoon:
Zoon van God en Mensenzoon!

Als dat geen liefde is!

Algemene Ledenvergadering 15 maart 2016
Onze algemene ledenvergadering werd dit jaar gehouden op 15 maart in “De Bron” in Amersfoort. Het thema van deze dag was: ‘Feest van God’. Om dit thema uit te werken, hadden we voor zowel de morgen- als de middagbijeenkomst ds. Sjaak Maliepaard uitgenodigd. Aan de hand van zelfgemaakte schilderijen vertelde hij over de zogenaamde ‘najaarsfeesten’ uit Leviticus 23, te weten Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Yom Kippur (Grote Verzoendag) en Sukkot (Loofhuttenfeest). Vanuit deze Oud Testamentische feesten werden Nieuw Testamentische lijnen getrokken. Het programma werd door Marieke Koppejan omlijst door prachtige muziek en zang. De collecte op deze dag was bestemd voor de stichting ‘Uit Uw hand’ van ds. Maliepaard.
In de middagpauze was er gelegenheid om verschillende stands te bezoeken, elkaar te ontmoeten en werd er een bestuursverkiezing gehouden. Tijdens de middagvergadering werden de jaarverslagen goedgekeurd en werd de uitslag van de bestuursverkiezing bekend gemaakt. Hoewel er in vergelijking met andere jaren minder bezoekers waren, mogen we toch terugzien op een leerzame dag.

Bestuur
Dit jaar waren er twee bestuursleden aftredend en herkiesbaar. Edith Stam en Margreet van Oostrum werden beiden herkozen voor een tweede periode van drie jaar. We zijn heel dankbaar dat zij zich opnieuw beschikbaar wilden stellen voor hun bestuurstaak! Jenny Korpershoek was aftredend en niet herkiesbaar. Omdat er voor haar geen opvolgster gevonden kon worden, heeft zij aangegeven nog een jaar te willen blijven. Wij zijn ook haar daarvoor heel dankbaar. Zij vervult haar taak met grote passie en we vertrouwen erop dat zij dit ook zal blijven doen. Toch moeten we met elkaar beseffen dat deze keus gemaakt moest worden, omdat er niemand anders te vinden was. In het vorige nummer van ons blad hebben we u uitgebreid op de hoogte gesteld van de bestaande en aanstaande vacatures. In maart 2017 moet er een opvolgster voor Jenny gevonden zijn en in maart 2018 zijn drie andere bestuursleden aftredend en niet meer herkiesbaar. Ondanks dat wij zeer intensief bezig geweest zijn met de invulling van deze a.s. vacatures hebben wij nog steeds niemand gevonden. U zult begrijpen dat wij ons grote zorgen maken en dat het voortbestaan van onze vereniging op het spel staat!

Ontmoetingsdag D.V. 11 oktober 2016
Op dinsdag 11 oktober 2016 hopen we onze Ontmoetingsdag te houden. ’s Morgens zal
ds. W.C. Polinder voor ons spreken over ‘Als mijn (klein)kinderen andere wegen gaan’. Tijdens het middagprogramma zal ds. Theo Hop voor ons spreken over ‘Orthodoxe kerkmuziek’. Houdt u deze datum vrij in uw agenda?!

Oktobermap
Vorig jaar is de ‘oktobermap’ voor de eerste keer toegestuurd aan de afdelingen als ‘oktobermail’. Ook voor het seizoen 2016-2017 zullen alle stukken weer digitaal toegestuurd worden aan de secretaresses. Begin oktober kunt u een en ander verwachten.
Promotiemateriaal
Op onze site kunt u onder de button ‘Promotie’ al onze promotieartikelen bekijken. Voor vragen en bestellingen kunt u contact opnemen met Margreet van Oostrum. Haar telefoonnummer en email adres vindt u achter in ons blad.

Jaarprogramma’s nieuwe seizoen
Nu voor de meeste afdelingen het seizoen 2015/2016 afgesloten is, hebben de besturen het programma voor het nieuwe seizoen waarschijnlijk al klaar. In het afgelopen jaar waren de jaarprogramma’s van alle(!) afdelingen zichtbaar op de website. Zullen we dat dit jaar ook weer proberen?! Er zijn verschillende manieren om het programma door te geven. U mailt het rechtstreeks naar onze webmaster (webmaster@dechristenvrouw.nl), of u stuurt het, digitaal of per post, naar de secretaresse van het landelijk bestuur (secretaresse@dechristenvrouw.nl). We zien uit naar uw reactie!

Bestuur heeft bezocht:
- Overleg van het Comité Vrouwenbonden met fractievoorzitters SGP en CU op 4 maart 2016. Tijdens dit overleg werden allerlei actuele onderwerpen besproken.
- De Bondsdag van de Chr. Ger. Vrouwenverenigingen op 21 april 2016 in Bunschoten. Thema: ‘Vreemd’. Spreker: Jurjen ten Brinke.
- De studiedag van de Gereformeerde Bijbelstudiebond op 21 april 2016 in Ede. Thema: ‘Heilige oorlog om de hoek’. Sprekers: ds. L. de Graaf en ds. A. Francke
- Netwerkbijeenkomst van Platform Waarden en Normen op 18 mei 2016 in Apeldoorn. Thema: ‘Kritisch spiegelen’.


Regiobijeenkomsten
De afdeling Moerkapelle organiseert een themamorgen op D.V. woensdag 7 september 2016. Spreker op deze ochtend is ds. René van Loon. Onderwerp: ‘Gods tempo en ons tempo’. De morgen begint om 9.30 uur. Er is koffie en thee vanaf 9.00 uur. De ochtend wordt gehouden in Dorpshuis "Op Moer", Raadhuisstraat 40, 2751 AW Moerkapelle.

Sprekerslijst
In de sprekerslijst kunt u de naam van Mevr. Bea Nerden doorhalen. Zij is overleden.

Adoptiekind
In de adresgegevens van ons adoptiekind is aan ons een foutief nummer doorgegeven.
Wij geven u hier het juiste adres. Het gewijzigde nummer is dik gedrukt.

WDI
“Bethesda”, Word and Deed India
Pedda Amberpet Village
Hayathnagar Mandal
R.R.-District 501.505
Telanga, India

Post voor Rithika kunt u opsturen naar Margreet van Oostrum. Zij zal voor doorzending zorgen. Wilt u Rithika rechtstreeks iets sturen, dan verwijzen wij u voor instructies naar het vorige nummer van ‘De Christenvrouw’.


Tenslotte……….
Het winterseizoen 2015/2016 is ten einde. Door de besturen van de verschillende afdelingen is met veel liefde en trouw weer veel werk verzet. Als dit gedaan werd uit liefde tot God, dan mogen we op Zijn zegen hopen en erop vertrouwen dat ons werk niet voor niets is geweest.
Wij wensen al onze lezers een fijne zomer toe!

Namens het bestuur,
Ineke Brugmans, secr.