de Christenvrouw - september 2015

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

Nieuw seizoen
Voor velen van ons is de vakantie weer voorbij. Voor de meesten van ons was dat een periode van welkome rust. Anderen zijn wellicht blij dat deze periode voorbij is, omdat het erg stil was en eenzaamheid zomaar op de loer lag. Wanneer u zich hierin herkent, hoop ik dat u ook weet heeft van het thema van dit blad: ‘Eenzaam maar niet alleen.’ Hopelijk kijkt u allemaal weer uit naar een nieuw verenigingsseizoen. Vele voorbereidingen zijn door de besturen van plaatselijke afdelingen getroffen. Ook wij, als landelijk bestuur, hebben weer gezocht naar een zinvolle inhoud van onze landelijke dagen, om zo gestalte te geven aan de doelstelling van onze vereniging. (Die u op bladzijde 2 van dit blad kunt lezen.) Laat in verband hiermee, ook ons gebed zijn:
‘Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
Een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet Wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.’

Bij het nieuwe seizoen
• Aan het begin van dit nieuwe verenigingseizoen vragen wij de afdelingen weer hun jaarprogramma met ons te delen door het op onze website te zetten. U kunt het programma rechtstreeks doorgeven aan de webmaster (via het menu op de website) U kunt het programma natuurlijk ook naar het secretariaat sturen ( secretaresse@dechristenvrouw.nl ) . Vorig jaar kon 80 % van de jaarprogramma’s op deze manier bekeken worden. Het zou fijn zijn als dat dit jaar 100 % zou zijn. Alvast bedankt voor uw medewerking!
• Hoewel de jaarprogramma’s van een groot deel van onze afdelingen op de site te vinden zijn, blijft er toch altijd vraag naar een “papieren” versie. Neemt u daarom ook wat programma’s mee naar de Ontmoetingsdag.
• Het secretariaat houdt een bestand bij van alle afdelingsbesturen met de gegevens van de presidente, secretaresse en penningmeesteresse.
Wanneer er wijzigingen zijn vragen wij u dit door te geven aan de secretaresse van het landelijk bestuur, zodat we het overzicht up to date kunnen houden. Veel afdelingen hebben de wisseling van bestuursleden al aan ons doorgegeven. Hartelijk dank daarvoor!
• Nog niet alle afdelingen hebben de contributie aan de landelijke vereniging overgemaakt. We vragen de penningmeesteressen dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat het sturen van een herinnering onnodig is.
• Als bestuur proberen wij één keer in de vier á vijf jaar de plaatselijke afdelingen te bezoeken. Het is fijn om op deze manier contact te kunnen onderhouden met bestuur en leden. Ook voor dit seizoen staan weer een aantal afdelingsbezoeken gepland. We zien uit naar een ontmoeting met u!


Oktobermap
Zoals aangekondigd is, zal er dit jaar geen papieren versie van de oktobermap meer verschijnen. Deze zal nu digitaal verstuurd worden naar de afdelingen. De paasliturgie ontvangt u begin januari van ons. Aanvankelijk hadden we u beloofd dat een vernieuwde sprekerslijst uitgereikt zou worden op de Ontmoetingsdag. Deze is echter nog niet beschikbaar. We vragen de secretaresses om de aanvullingen of wijzigingen die in ons blad vermeld worden, zelf in de sprekerslijst te verwerken.

Ontmoetingsdag 13 oktober 2015
Wij nodigen alle leden van harte uit voor de Ontmoetingsdag op D.V. 13 oktober 2015 in “De Bron”, Vogelplein 1, Amersfoort. Het thema voor deze dag zal zijn: ‘Oog voor elkaar’. ’s Morgens zal mevr. Willy Bakker- Huizinga voor ons spreken over het onderwerp: ‘Het taboe van de eenzaamheid’. Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn. Ook te midden van een groot gezelschap kun je eenzaam zijn, om welke reden dan ook. En wie van ons herkent dat niet. Willy Bakker is o.a. bekend als spreekster en als schrijfster van verschillende boeken. Ook schreef zij recensies, artikelen en columns voor het Nederlands Dagblad. Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar. Het programma begint om 10.30 uur. In de middagpauze is er gratis koffie, thee en soep en kunt u de stands bezoeken. De lunch graag zelf meenemen. De collecte die op deze dag gehouden wordt, is voor de Stichting ‘Roki’. Deze stichting wil zich inzetten om de leefomstandigheden van Oost-Europese kinderen te verbeteren. Zij ondersteunt o.a. een kindertehuis en een school in Roemenië. Voor meer informatie kunt u terecht bij hun stand. Verder worden er kerstkaarten verkocht (opbrengst bestemd voor Roemenië), is er een stand met tweedehands speelgoed en onze eigen propagandatafel met promotiemateriaal.
Willemien Hilberink, verhalenvertelster, zal tijdens het middagprogramma op haar eigen wijze inhoud geven aan het dagthema. Het onderwerp waar zij over zal spreken/ vertellen is: ‘Stille ver(ge)borgen omgang’.
We zien ernaar uit u allen op deze dag te ontmoeten!

Algemene Ledenvergadering 15 maart 2016
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op D.V. dinsdag 15 maart 2016.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor deze dag. In het volgende nummer van ons blad hopen we u meer te kunnen vertellen. Noteert u de datum alvast in uw agenda?!

Afdelingen
Op deze plaats feliciteren wij de afdeling Drachten met hun jubileum. Op 9 september viert deze afdeling namelijk haar 25 jarig bestaan. Wij wensen bestuur en leden een vreugdevolle viering toe en nog vele jaren onder Gods zegen!

Regiobijeenkomst
Wij brengen de themamorgen in Moerkapelle op D.V. woensdag 9 september 2015 nogmaals onder uw aandacht. Mevrouw Eke de Gier- van der Jagt zal spreken over: Kijk ‘Gewoon een wonder’.
Koffie en thee vanaf 9.00 uur. Aanvang 9.30 uur
Dorpshuis "Op Moer", Raadhuisstraat 40, 2751 AW Moerkapelle.

Sprekerslijst
De volgende sprekers zijn toegevoegd aan de sprekerslijst:
- Drs. Ben Hobrink. Informatie vindt u op zijn site: www.benhobrink.nl
- Mevr. Rieteke Hoogendoorn. Onderweg 12, 4247 EJ Kedichem, tel 0183-565759, bijbelquilts@hotmail.com Meer informatie op www.bijbelquilts.nl Zij maakt quilts over Bijbelse onderwerpen en vertelt hier over.
- Dhr. Henk Kapitein, Wijk 6-77, 8321 VD Urk, henkkapitein@kavier.nl Met zijn schaar vertelt hij door papierknipkunst de Bijbelse boodschap van zonde, vergeving, liefde en genade.
Zowel Ben Hobrink als Henk Kapitein vertelden ‘hun verhaal’ op de Algemene Ledenvergadering 2015. Wanneer u hier ook aanwezig was, weet u dat het beide boeiende sprekers zijn.

Tenslotte……….
Wij wensen al onze leden, zowel persoonlijk als in verenigingsverband, een gezegend winterseizoen toe.
Wat de toekomst ons zal brengen weten we niet. Maar we weten wel dat God nooit een weg met ons zal inslaan waarin Hij overbodig is!

Een hartelijke groet,
namens het bestuur,


Ineke Brugmans, secr.