de Christenvrouw - juni 2015

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Verslag Algemene Ledenvergadering
17 maart 2015
 
 
 

 

 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering

Amersfoort, 17 maart 2015

De presidente, Jenny Korpershoek, wenst ons een goede morgen en opent de vergadering, waarna we beginnen met het zingen van twee coupletten van Psalm 65.
Jenny heet ons allen welkom, in het bijzonder de gasten en de spreker van deze morgen, de heer drs B. Hobrink, waarna zij ons voorgaat in gebed.

De meditatie van Jenny gaat over de eerste vijf verzen uit Jesaja 53. We lezen mee met de minister van de koningin van EthiopiŽ, zoals beschreven in Hand. 8:26-40. Filippus wordt door een engel van de Heere gestuurd om hem uitleg te geven; de minister hoort over Jezus, Die geen aanzien had, dus niet aantrekkelijk was en dat Hij werd veracht. Hoe Hij lijden heeft gedragen dat niet van Hem was en daardoor een Man van smarten werd. Zo heeft Hij onze straf op Zich genomen, om ons verlossing, vrede en blijdschap te geven. De minister gelooft de woorden uit de Bijbel en wordt gedoopt. Hij reist verder met blijdschap en met Jezus in zijn hart. Hij heeft vast verder gelezen in Jesaja 56, waarin een speciale boodschap staat voor hem.
Ook wij kunnen God danken voor alles wat Hij geeft en we mogen vol verwachting en met blijdschap uitzien naar de komst van de Heere Jezus.

Hierna luisteren we via de beamer naar het lied ďVia DolorosaĒ dat prachtig gezongen wordt door Kinga Ban van de groep Sela.

De heer Hobrink begint zijn toespraak met nog even terug te komen op hetgeen Jenny zei; het doet hem beseffen dat God een tedere en gevoelige God is. Hij zorgde namelijk dat de minister van EthiopiŽ, die een eunuch is, juist in Jesaja leest, want daarin staat dat deze mensen ook bij Gods volk zullen behoren. (Jesaja 56:3)
Alvorens over te gaan tot het thema van deze dag deelt hij mee dat hij jarenlang voor Open Doors heeft gewerkt. Hij heeft wat lectuur meegebracht om door te geven, omdat gebed en giften heel belangrijk zijn voor dit werk.

Het thema van deze dag is: ďBijbel en voeding; actueel?!Ē
Hij veronderstelt dat vandaag wellicht twee vragen belangrijk voor ons zijn: Ēhoe kan ik mijn kind christelijk opvoeden en hoe zet ik gezond eten op tafelĒ? Met de tweede vraag wil dhr. Hobrink beginnen.
Er zijn allerlei diŽten zoals de Zandloper, het Atkin dieet of het Paleo dieet. Of men eet fijngemalen wormen, zelfs van bloed worden gerechten gemaakt. De vraag is; wat is nu gezond en is de Bijbel actueel? De wetenschap zegt dat de Bijbel achterhaald is en niets meer te zeggen heeft over het dagelijkse leven. Maar de Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit!

In de tijd van Mozes was de gemiddelde leeftijd van de Kanašnieten 30 jaar en van de Egyptenaren 25 jaar. Terwijl de IsraŽlieten wel drie keer zo oud werden.
Dit kwam omdat God leefregels gaf aan Mozes, waardoor het volk gespaard bleef voor allerlei ziektes, zoals tyfus, cholera, dysenterie en difterie die voortkwamen uit slechte hygiŽnische leefomstandigheden. Bijv. in Deuteronomium 23 geeft God de opdracht om ver buiten het kamp met een schopje een gat te graven om daarin je behoeften te doen en die daarna te bedekken.
Dhr. Hobrink geeft aan dat God niet alleen belang hecht aan geestelijke dingen, maar ook aan aardse zaken. Mozes vertrouwde op God en nam Zijn leefregels over, ondanks het feit dat hij andere opvattingen geleerd had aan het hof in Egypte.

In het Paradijs gaf God de mens het zaaddragend gewas en alle zaaddragende boomvruchten als voedsel. Later zei God dat het volk wel vlees mag eten, maar dan alleen van herkauwers.
In geen geval de ingewanden of het vet van dat dier. Zo zorgde Hij voor Zijn volk.
Nu komen de artsen erachter dat teveel aan verzadigde dierlijke zoogdiervetten bepaalde ziektes kunnen veroorzaken, zoals hart en vaatziektes.

Af en toe laat dhr. Hobrink een foto zien van mensen uit arme landen waarin de omstandigheden nog steeds schrijnend zijn. Zij bereiden hun voedsel onder zeer slechte en onhygiŽnische omstandigheden, helaas hebben deze mensen nog weinig andere mogelijkheden.

Dhr. Hobrink geeft vier dieetregels, die het dichtst bij de richtlijnen van de Bijbel komen.
1 Eet voedsel dat voor consumptie geschapen is zoals: vers fruit, granen en groenten. Eet niet te veel vlees en bij voorkeur geen orgaanvlees.
2 Eet zoveel mogelijk voedsel zoals het geschapen is, liever zonder E -nummers, dus zo min mogelijk toevoegingen, als smaak, geur of kleurstoffen.
3 Laat geen enkel voedingsmiddel of drank je afgod (verslaving) worden zoals snacks, cafeÔne, alcohol, suikers of teveel eten.
4 Eet gevarieerd.

Dhr. Hobrink roept ons op rotsvast te blijven staan in het geloof en met volharding te blijven bidden voor onze (klein)kinderen (als je die hebt). De Bijbel is het Woord van God, zo vast als een rots. Daar staan geen onwaarheden in.
Hij besluit zijn toespraak met de opmerking dat hetgeen we gehoord hebben een goed kloppende verpakking is, maar dat de kern van het geloof is dat Jezus Christus naar de aarde gekomen is om ons met God te verzoenen.

Na zijn boeiende relaas zingen we staande: "Wees stil voor het aangezicht van God" (Opw.464) en kunnen we onze bijdrage, voor een voedselprogramma in IsraŽl, in de rondgaande collecte doen. De stichting 'Christenen voor IsraŽl' verzorgt via de stichting Hineni in het Jaffa instituut in Jeruzalem duizenden maaltijden voor de allerarmsten in dit land. De collecte heeft Ä 515,- opgebracht.
Tijdens het luisteren naar het altijd mooie pianospel van Marieke Koppejan worden er veel vragen opgeschreven n.a.v. het gehoorde, die de heer Hobrink voor zover mogelijk beantwoordt.

Onder aanbieding van bloemen en een enveloppe dankt Jenny de spreker voor de uitleg van Gods Woord, waarna de gebruikelijke huishoudelijke mededelingen volgen met deze keer het belangrijkste onderwerp: stemmen over de nieuwe bestuursleden.

Na het zingen van 'Onze Vader' (Toonhoogte 134), sluit de heer Hobrink de ochtend af met een dankgebed en gebed voor de maaltijd.

De pauze duurt een kwartier langer dan anders zodat er meer gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en de verschillende stands te bezichtigen. Er zijn bestuursverkiezingen dus er moet ook gestemd worden. Christenen voor IsraŽl staat er met producten uit IsraŽl, de boekentafel uit Wilnis is aanwezig. Dhr Hobrink heeft zijn boeken meegebracht. Mevr. Verboom heeft prachtige sieraden en mevr. de Jong mooie kaarten, allebei voor een goed doel. Onze promotietafel is aangevuld met nieuwe producten, theeglazen en geurkaarsen.

Nadat we hebben gezongen: ďAls een hert dat verlangt naar waterĒ (Opw. 281 )leest
Gerda van Leeuwen een mooie bewerking voor van Psalm 23 waarna zij de vergadering heropent met gebed, gevolgd door het zingen van ons verenigingslied.

Hierna geeft Jenny het woord aan Edith Stam voor een toelichting op het financieel verslag 2014 en de begroting 2015. Hoewel het ledenaantal krimpt, ziet zij nog geen aanleiding om de contributie te verhogen.
De kascontrolecommissie heeft alles gecontroleerd en heeft alles in orde bevonden.

Daarna geeft Ike enige toelichting op het jaarverslag. Over zowel het financieel verslag als het jaarverslag zijn geen vragen en beide bestuursleden worden hartelijk bedankt.
Ike neemt afscheid als secretaresse van het bestuur en stelt het op prijs de aanwezigen te laten weten dat zij deze tijd als zeer waardevol heeft ervaren.
Om samen ťťn te zijn in Christus van een interkerkelijke vereniging, dat bindt ons als bestuur, maar ook als vereniging op landelijke dagen. Ike is dankbaar voor de gezondheid en kracht die ze gekregen heeft en bedankt allen voor de fijne contacten en samenwerking, in het bijzonder die bestuursleden waarmee de samenwerking intensief was. Ike hoopt en bidt dat de vereniging vele jaren door mag gaan onder Gods leiding en tot eer van Hem.

Dan neemt Jenny afscheid van Ike Lips en Coby den Hertog met woorden van dank voor al het werk dat zij gedaan hebben met trouw en grote inzet.
Deze woorden gaan gepaard met cadeaus en bloemen.
Hierna worden degenen die hen opvolgen welkom geheten: Ineke Brugmans als secretaresse en Evelien Schouten die de ledenadministratie gaat bijhouden. Ineke wordt bedankt voor het werk als redactielid wat ze jaren gedaan heeft en krijgt ook cadeaus en bloemen.
Gerda van Leeuwen, Maartje Bac en Aagje Lingen zijn voor een tweede termijn gekozen en mogen naar voren komen. Zij worden bedankt voor al het werk en krijgen een kaart met een speciale tekst. Nely Hofman gaat het werk als redactielid van Ineke overnemen, ook zij krijgt een kaart met tekst.
Allen worden staande toegezongen met het lied ĒLeid mij Heer, o machtig HeilandĒ, (Toonhoogte 118.)
Coby bedankt Jenny ook voor het vele werk dat zij als voorzitter doet en wil haar bemoedigen voor het komende jaar en roept ons op te bidden voor nieuwe bestuursleden.
Na de mededelingen en de rondvraag geeft Jenny het woord aan dhr. Kapitein.

Dhr. Kapitein vertelt dat hij in 1992 min of meer per ongeluk kennis maakt met de papierknipkunst.
Hij tekende een gezicht van een visserman, knipte het uit omdat de achterkant mooier was qua kleur. En het resultaat verraste hem zo dat bij begon met knippen. In die tijd werkte hij nog en deed dat met overgave, zelfs op vakantie was hij nog bezig. Totdat God hem een halt toeriep door een zware burn-out. Er volgde geen herstel en na een half jaar maakte God hem duidelijk dat hij zijn talenten anders mocht gaan gebruiken en neemt hij ontslag.
Na een periode van rust en bezinning vertelt hij nu al jaren a.h.w. met zijn schaar de Bijbelse Boodschap.
We hebben vol bewondering gekeken naar de PowerPoint presentatie met schitterende beelden van zijn knipselkunst en geluisterd naar de duidelijke uitleg ervan die ging over zonde, vergeving, liefde en genade. Helaas is de tijd tekort om alles te laten zien en te vertellen en de spreker besluit dan ook met een afbeelding van het Kind in de kribbe en de vraag aan ons: verwachten wij Hem en hoe verwachten wij Hem?


Jenny bedankt hem hartelijk en ook dhr. Kapitein krijgt bloemen en een enveloppe.
Marieke Koppejan en Alie Prins, onze fotografe, worden bedankt, zij krijgen ieder een mooi tafelbloemstukje. De koster met zijn medewerkers en de mannen van het geluid worden bedankt voor de verzorging van deze dag.
De presidente wijst ons nog op de verkooptafel van dhr. Kapitein waarna ze de dag sluit met dankgebed.
Tot slot zingen wij staande ĒHalleluja, eeuwig dank en ereĒ, LvdK. 257.

Margreet van Oostrum