de Christenvrouw - september 2014

uitgave september

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

 “Vader van het leven, ik geloof in U;

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.

Kom hier in het midden, Geest van liefde en kracht;

U die via duizend wegen ons hier samen bracht.

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit;

Om het zaad te zijn van Gods rijk”. (OTH 150)

 

Nieuw seizoen  

Als ik dit stukje schrijf, moeten de vakanties nog beginnen. Toch denken we al weer na over het nieuwe seizoen, zoals ook de afdelingsbesturen dat gedaan hebben door nieuwe programma’s op te stellen voor 2014-2015. Misschien kijkt u er al naar uit, maar het kan ook zijn dat er zorgen zijn over de gang van zaken op uw afdeling. Hoe het ook zij, ik hoop dat de belijdenis en bede uit het lied, dat hierboven staat afgedrukt, u mogen bemoedigen.  Zonder geloof, hoop en de Geest van liefde en kracht kunnen we niet. De Heere brengt ons samen binnen de vereniging om elkaar als christenvrouwen te ontmoeten en toe te rusten met de opdracht om in onze gezinnen en omgeving het zaad van Gods rijk te zijn. Bij de start van het nieuwe seizoen wensen we elkaar Gods zegen toe. Daar betrekken we nadrukkelijk ook onze individuele leden in, die met name door het blad met ons verbonden zijn. U kunt die betrokkenheid vergroten door ook eens naar een landelijk dag te komen. De eerstvolgende bijeenkomst is de Ontmoetingsdag in oktober. Over het programma leest u meer in het vervolg van deze mededelingen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bij het nieuwe seizoen

·      Ook dit jaar vragen wij de afdelingen het jaarprogramma op de website te zetten. U kunt het jaarprogramma rechtstreeks doorgeven aan de webmaster (via het menu op de website) of naar het secretariaat sturen, dan zorgen wij er voor. Ieder seizoen komen er programma’s bij op de site. Vorig jaar misten er nog vijf! Een oproep aan deze afdelingen om dit jaar ook mee te doen en er een 100 % score van te maken. Bedankt voor uw medewerking!.                                                                                            

·      Het secretariaat houdt een bestand bij van alle afdelingsbesturen met de gegevens van de presidente, secretaresse en penningmeesteresse. Alle afdelingen ontvangen dit overzicht in de oktobermap. Als u nog wijzigingen in deze functies door wilt geven, dan graag voor 25 september a.s.

·      Tijdens de ontmoetingsdag ligt voor de afdelingen de oktobermap klaar met informatie en formulieren voor het nieuwe seizoen.

·      Aanmeldingsformulieren voor nieuwe leden kunt u meenemen tijdens de ontmoetingsdag of aanvragen bij het secretariaat.

·      De jaarprogramma’s van de meeste afdelingen komen op de site, maar er is ook altijd veel belangstelling voor de “papieren versie”. Neem dus wat programma’s mee naar de ontmoetingsdag om uit te wisselen.

Ontmoetingsdag 14 oktober 2014

Van harte nodigen wij alle leden uit voor de ontmoetingsdag op D.V. 14 oktober a.s.

in “De Bron”, Vogelplein 1,  Amersfoort. Marianne Grandia, schrijfster van diverse bekende boeken, zal voor ons spreken over “de kracht en macht van woorden” en het thema is “Weet wat je zegt”. Communicatie is heel belangrijk in deze tijd. We hebben er de hele dag in verschillende vormen mee te maken. Het gesproken woord blijft toch de meest directe vorm. Vrouwen hebben de naam heel wat af te praten! We delen en bespreken graag met elkaar wat ons bezig houdt. Woorden kunnen opbouwend zijn, maar ook beschadigen. Marianne Grandia zal daar – ook vanuit  bijbels perspectief – veel meer over kunnen vertellen.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Aanvang ochtendprogramma: 10.30 uur. In de middagpauze is er gratis koffie, thee en soep en kunt u de stands bezoeken. De lunch graag zelf meenemen. De collecte is voor Stichting “African Hands”, die deze dag ook artikelen verkoopt. Deze stichting is in 2007 opgericht en heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van de meest kwetsbare aidsslachtoffers in Zuid Afrika o.a. door cursussen voor vrouwen, zodat ze weer een eigen bestaan op kunnen bouwen. Om geld in te zamelen voor dit doel worden verschillende activiteiten ontplooid.

Overige stands: afdelingen Emmen en Drachten, Lenie de Jong (verkoop van kerstkaarten) en onze propagandatafel.

Kunstenares Linette Trapman toont ’s middags een schilderijenserie, gebaseerd op haar boek “Het begrijpen is te wonderbaar”. Het zijn verrassende en inspirerende afbeeldingen over de kern van het christelijk geloof.

Het belooft een mooie dag te worden. Komt u ook? En neem anderen mee!

 

!!!!!!!Wijziging contactadres ledenadministratie!!!!!!!

M.i.v. 1 september a.s. neemt mevr. E. Schouten uit Nunspeet de ledenadministratie over van Coby den Hertog. Berichten over aan- en afmeldingen en verhuizing vanaf die datum graag naar het nieuwe adres sturen (zie voor de gegevens de laatste pagina van dit blad).

                                                                                                                                                                        

Algemene Ledenvergadering 17 maart 2015  

De algemene ledenvergadering wordt D.V. gehouden op dinsdag 17 maart 2015.

Het programma voor deze dag is nog niet rond. Wij hopen daar in het volgende nummer meer over te kunnen melden.                                                                             

 

Regiobijeenkomst

Wij brengen de themamorgen in Moerkapelle op D.V. woensdag 10 september 2014 nogmaals onder uw aandacht. Mevrouw Heleen Quist-van Rossum zal spreken over “Bitter of beter”.

Koffie en thee vanaf 9.00 uur. Aanvang 9.30 uur

Dorpshuis "Op Moer", Raadhuisstraat 40, 2751 AW  Moerkapelle.

 

460 AA RIJ

Tenslotte……….

“Weet wat je zegt, maar zeg niet alles wat je weet” las ik ergens. Goed om daar eens over na te denken, maar pas het niet toe op de boodschap van Gods liefde en genade. Daar kunnen we nooit genoeg over vertellen aan anderen en daar mogen we ook het komende vergaderseizoen D.V. mee bezig zijn op onze bijeenkomsten en in het blad tot Zijn eer en tot opbouw van elkaar.

 

Een hartelijke groet,

namens het bestuur,

Ike Lips, secr.