de Christenvrouw - september 2013

uitgave september

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

“Mijn ziel is immers stil tot God;

Van Hem wacht ik een heilrijk lot”

 (Ps. 62:1)   

 

“Stilte in de storm”

“De meeste problemen van de mens komen voort uit zijn onvermogen stil te zijn”. Deze uitspraak van Blaise Pascal, een Franse filosoof en theoloog, kunnen we ook toepassen op de bijbelse stilte. Als we die niet zoeken, liggen twijfel en ongeloof op de loer. Stil worden voor God werkt de overgave aan Hem uit en het vertrouwen op God. Ook als de storm over onze levens gaat? Ja, ook – en misschien wel juist – dan. De Heere stilt niet alleen de wind en machten, maar ook de tegenwerpingen en overwegingen, waar ons hart vol van is. In die weg leren we alles van God te verwachten en Hem de dank en lof te brengen.

 

Nieuw seizoen  

Na een periode van rust wat het verenigingswerk betreft, staan we D.V aan het begin van een nieuw seizoen. Het ligt voor ons als een onbeschreven blad; hoe zal het verlopen? Er zijn de nodige voorbereidingen aan vooraf gegaan. De afdelingen hebben programma’s samengesteld.  De redactie denkt al weer na over nieuwe thema’s voor het blad en als landelijk bestuur  zochten wij naar een goede       invulling van de landelijke dagen. We hopen elkaar weer te ontmoeten, maar het belangrijkste is dat wij God ontmoeten in zijn Woord. Die ontmoeting moet centraal staan in al onze bijeenkomsten om stil te worden voor Hem en staande te blijven in de stormen van dit leven. Die bemoediging wil Hij ons geven, want Hij is trouw. Dat wensen we elkaar toe bij de start van het seizoen 2013-2014.                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bij het nieuwe seizoen

·      Ieder jaar vragen wij de afdelingen het jaarprogramma op de website te zetten. U kunt het jaarprogramma rechtstreeks doorgeven aan de webmaster (via een knop op de website) of naar het secretariaat sturen (begin juli had ik er al enkele ontvangen).  Als alle afdelingen hun activiteiten doorgeven, krijgen  bezoekers van de site een compleet beeld van onze verenigingsactiviteiten!

·      Wijzigingen in de afdelingsbesturen die vóór 28 september 2013 worden doorgegeven, kunnen nog meegenomen worden in het adressenboekje dat alle afdelingen via de oktobermap ontvangen.

·      Aandacht voor ledenwerving blijft nodig!  U herinnert zich de actie van vorig jaar die er op gericht was vooral jongere vrouwen in contact te brengen met “De Christenvrouw”. Ieder afdelingslid ontving 2 kaartjes om een familielid, buurvrouw of kennis uit te nodigen. Enkele afdelingen hebben hierdoor een aantal nieuwe leden in kunnen schrijven. Misschien heeft u de kaartjes niet gebruikt en nog ergens liggen. In dat geval: “nieuwe ronde – nieuwe kansen!”. Nieuwe leden zijn de basis voor de toekomst van onze vereniging!

 

Ontmoetingsdag 8 oktober 2013

Tijdens de ontmoetingsdag op D.V. 8 oktober a.s staat de christelijke hulpverlening aan mensen die in gevangenissen verblijven centraal. De heer Willem den Hertog (stichting Volharding) en Gevangenenzorg Nederland zetten zich hiervoor in en hebben hun medewerking toegezegd aan deze dag. Het thema is  “Vrij in de gevangenis”. Stichting Volharding brengt gevangenen in contact met het evangelie. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor (ex-)gevangenen,
tbs-patiënten en hun familieleden. Ruim 560 vrijwilligers, verspreid over heel het land, gaan op bezoek in de gevangenis of bij familieleden van gevangenen thuis en bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning.  Wij nodigen leden en gasten van harte uit om meer over dit belangrijke en mooie werk te horen. De ontmoetingsdag wordt gehouden in “De Bron”, Vogelplein 1 in Amersfoort. Aanvang ochtendprogramma: 10.30 uur.  Vanaf 10.00 uur is er koffie/thee en in de middagpauze is er soep. De lunch graag zelf meenemen. Er wordt een collecte gehouden voor de deelnemende organisaties. Noteer de datum in uw agenda en kom naar Amersfoort om andere christenvrouwen te ontmoeten, te horen uit Gods woord en om met elkaar te zingen. Allen hartelijk welkom!

Voor de afdelingen ligt de oktobermap klaar met informatie en formulieren voor het nieuwe seizoen. Er is altijd veel belangstelling voor de jaarprogramma’s van andere afdelingen. Neem dus wat programma’s mee om uit te wisselen.

Taakverdeling bestuur

I.v.m. het vertrek van Adeline Stam en Corrie Kraaijveld hebben andere bestuursleden taken overgenomen. In het vorige blad is al vermeld dat Edith Stam onze nieuwe penningmeester is. Zij zal voortaan ook de sprekerslijst bijhouden. Gerda van Leeuwen volgt Adeline op als vice-presidente.  Margreet van Oostrum is contactpersoon voor het adoptiekind en 2e secretaresse.

Aagje Lingen verzorgt het ziekenhoekje in het blad. Deze rubriek heeft een nieuwe naam gekregen en kunt u in het vervolg vinden onder het kopje “Ter bemoediging”. De functie van propagandiste staat nog open. Als u artikelen wilt bestellen, kunt u één van de bestuursleden bellen. Achterin het blad vindt u de volledige taakverdeling met adressen, telefoonnummers en emailadressen.

                                                                                                                                                                        

Algemene Ledenvergadering 2014  

In veel kerken is er in de tweede week van maart biddag voor gewas en arbeid. Daarom hebben wij ervoor gekozen de ledenvergadering  een week later te houden nl. op dinsdag 18 maart 2014.  Informatie over het programma volgt in het decembernummer.                                                         

 

Regiobijeenkomsten

Wij attenderen u nogmaals op de regiobijeenkomsten in Moerkapelle en Heerenveen.

Moerkapelle: D.V. woensdag 11 september 2013, spreekster: mevr. Marianne Grandia over “Geven wat je hebt ontvangen”

Heerenveen: D.V. donderdag 12 september 2013, spreekster: mevr. Jannie van Rijn-Boer over “Het leven van Corry ten Boom.

Zie voor de aanvangstijden en locaties de aankondiging achterin het blad.

 

Foto’s/Gastenboek

Op de website staat veel informatie over “De christenvrouw”. Wist u dat er ook ruimte is voor foto’s of een bericht in het gastenboek? Wij nodigen u uit ook eens een foto te plaatsen of iets in het gastenboek te schrijven. Dat kunnen foto’s zijn die te maken hebben met de vereniging, maar ook andere mooie plaatjes zijn welkom. Bezoek de site en laat u inspireren door de voorbeelden!

 

Sprekerslijst

De volgende sprekers zijn aan de lijst toegevoegd:

  • Stichting His Word stands 4 ever (mevr. Tjitske Meijer)

Postbus 39, 7460 AA Rijssen, Tel: 06 23405793

Email: info@stands4ever.nl

Website: www.stands4ever.nl. Zie de website voor de onderwerpen.

 

  • Mevr. Ineke Koolhaas uit Ureterp. Tel: 0512 303697

Email: w.koolhaas@kpn.planet.nl

Onderwerp: Genezing van beschadigde gevoelens en andere thema’s.

7460 AA RIJ

Tenslotte……….

Op een kalenderblaadje las ik het volgende, toepasselijke gedicht:

 

Schoon schip

 

Het water is rimpelloos en de windstilte houdt al dagen aan,

Ik kan daar niets aan doen, dus blijf ik op mijn post staan.

Maar sinds vele jaren weet ik ook: periodes van windstilte hebben zin,

Want veel van dit soort tijden zijn voorbodes van een nieuw begin.

Ik zal eenvoudigweg op Hem wachten, ik voeg mij naar zijn tijd,

Met kompas en kaarten in de hand ben ik steeds tot verder reizen bereid.

Als de golven tegen de boeg slaan, als de wind van voren begint te waaien,

Zal ik de kruiskoers wagen, tot het windvaantje weer zal draaien.

Mijn Vader regelt alle dingen, op alles heeft mijn Vader grip,

Hij geeft ons de wind in de zeilen. Hij maakt bij ons schoon schip.

 

                                                                                                          Erich Remmers

 

                                                                                             

Namens het bestuur

Ike Lips-Lievaart

.