de Christenvrouw - juni 2011

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

In de ontmoeting met Christus leer ik te “ont-moeten”, omdat Hij alleen voor mijn schuld kan betalen! 

“Ik geef mij geheel aan U over,

 Mijn leven, mijn toekomst, mijn lot.

 Met rustig blijmoedig gelooven,

 O Jezus, mijn Heiland en God!”

                                   Jacqueline van der Waals                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Algemene Ledenvergadering 2011

Dit jaar mogen we gedenken dat de vereniging De Christenvrouw 30 jaar bestaat. Tijdens de  algemene ledenvergadering op 15 maart 2011 stond de presidente, Annemarie Feijen, in haar openingswoord en in de meditatie kort stil bij dit lustrum. We dankten God voor Zijn trouw en goedheid in de achterliggende jaren.  Aansluitend hield ds. E.K. Foppen uit Katwijk aan Zee een lezing over “Gewapend strijden”, n.a.v. Efeze 6. Dit bekende bijbelgedeelte over de wapenrusting Gods heeft ons veel te zeggen. Ds. Foppen liet aan de hand van de onderdelen van die wapenrusting zien hoe belangrijk het zeker ook in deze tijd is om die gehele wapenrusting aan te trekken n.l. om de duivel te kunnen weerstaan. We leven immers in de eindtijd, waarin de strijd toeneemt. Christen zijn is strijden en kruisdragen en daarbij hebben we elkaar hard nodig als gemeente en als vereniging.

De collecte was deze dag bestemd voor de M.A.F., een organisatie die per vliegtuig mensen hulp biedt en met het evangelie in contact brengt. Hartelijk dank voor de mooie opbrengst!               ’s Middags werd de huishoudelijke vergadering gehouden. De leden stemden in met het financiële beleid over 2010 en de begroting 2011. We namen afscheid van twee bestuursleden, maar konden helaas geen bestuursverkiezing houden wegens gebrek aan kandidaten. De dag werd besloten met een presentatie rond het thema “Gods trouw, onze dankbaarheid”. Dankbaar zien we terug op alles wat deze mooie lentedag ons bracht.

Een uitgebreid verslag van de algemene ledenvergadering kunt u elders in dit blad lezen.

 

Afscheid bestuursleden

Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 maart j.l. namen we afscheid van onze presidente, Annemarie Feijen, en van bestuurslid Margriet Springer. Annemarie is zeven jaar lid van het bestuur geweest. De laatste vijf jaar leidde zij onze vereniging op haar eigen bescheiden en betrokken wijze. Een presidente coördineert en delegeert, maar Annemarie was altijd bereid taken van andere bestuursleden over te nemen als dit nodig was. Ook was zij ons “collectieve” geheugen, omdat ze overal aan dacht! Margriet was 6 jaar bestuurslid. Het ledenbestand en de sprekerslijst waren bij haar in goede handen. Zij hield alles tot in de puntjes bij! We zijn dankbaar voor de gaven en inzet van Annemarie en Margriet in de achterliggende jaren.

Jenny Korpershoek neemt de taak van Annemarie over en geeft vanaf 15 maart j.l. leiding  aan onze vereniging. Wij wensen onze nieuwe presidente Gods zegen en een goede tijd toe.

Voor Margriet hebben wij tot op heden geen opvolgster kunnen vinden. Haar taken zijn over genomen door andere bestuursleden. In ons vorige blad hebben wij u daarover geïnformeerd.

Wij hopen en bidden dat we op korte termijn toch in contact mogen komen met dames die bij willen dragen aan de voortgang van ons bestuur.                   

 

Ontmoetingsdag

D.V. dinsdag 11 oktober 2010 hopen we de Ontmoetingsdag te houden. ’s Morgens zal Henk Binnendijk spreken over “zien met je oren”. Martin Brand verzorgt ’s middags een interactief programma, dat aansluit bij het thema.

Het duurt nog wel even voor het zover is, maar we zien nu al uit naar deze dag. U ook? Noteer dan de datum alvast in uw agenda.

 

Programma’s nieuwe seizoen

Denkt u er aan het programma voor het nieuwe seizoen ook op de website te plaatsen? Onze webmaster, Eb v.d. Vechte, vindt het jammer dat de activiteiten van enkele afdelingen ontbreken op de website. In de balk rechtsonder op de site kunt u “hier jaarprogramma invullen” aanklikken en een toegangscode aanvragen bij de webmaster. U vermeldt het jaarprogramma en verstuurt dit aan de webmaster, die er voor zorgt dat de programma’s m.i.v. het nieuwe seizoen op de site komen. Lukt het echt niet, neem dan gerust contact op met de secretaresse voor advies of assistentie.                                                                                      

 

Bestuur heeft bezocht of hoopt te bezoeken:

-          Op 4 maart j.l. was de jaarlijkse ontmoeting met de Kamerleden, samen met het Comité Vrouwenbonden en de Bijbelstudiebond. In de rubriek “Kamernieuws” kunt u lezen waar zoal over gesproken is.                                                                                  .

-          De Bondsdag van de Chr. Ger. Vrouwenverenigingen op D.V. 10 mei 2011. Ds. J. van Amstel en ds. P.L.D. Visser spreken over “Trouw en volharding”.           

-          Seminar “Zorg rondom het levenseinde” op 11 mei 2011. Leo Fijen, Carlo Leget en Wout Huizing gaan in op spirituele aspecten van zorgverlening rondom het sterven.                            

.

Afdelingen

Veel afdelingen hielden in het voorjaar hun ledenvergadering met bestuursverkiezing. Geeft u de wijzigingen ook door aan het secretariaat? Dat kan via email of met het formulier uit de oktobermap.

 

Jubilea.

De afdelingen Gouda (65 jaar), Genemuiden (65 jaar) en Emst (50 jaar) mochten onlangs een jubileum gedenken. Ook vanaf deze plaats feliciteren wij bestuur en leden van deze afdelingen heel hartelijk met deze mijlpaal. Wij hopen dat de viering u mag bemoedigen om   verder te gaan en de toekomst – onder Gods leiding – met vertrouwen tegemoet te zien.

 

Afscheid

Helaas hebben de afdelingen Dirksland en Deventer onlangs besloten het lidmaatschap van onze vereniging te beëindigen vanwege bestuursproblemen. Dames uit Dirksland zijn destijds betrokken geweest bij de oprichting van de Christenvrouw. Jammer, dat nu een einde komt aan de jarenlange contacten. Wij wensen bestuur en leden van de afdelingen Dirksland en Deventer Gods zegen toe en hopen dat velen individueel lid blijven.

 

Sprekerslijst

Mevr. Margriet v.d. Kooi heeft een nieuw emailadres: margrietvdkooi@gmail.com

 

Tenslotte……….

Als u dit blad leest is het verenigingsseizoen voorbij en staat de zomer voor de deur. Wij wensen u een fijne tijd toe, ook als u niet met vakantie kunt gaan.

 

Namens het bestuur,

Ike Lips-Lievaart, secr.